SHOP

Algemene verkoopsvoorwaarden

1) Verantwoordelijkheden
De Dienst voor Toerisme van Spa stelt alles in het werk om uw
bezoek in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen.
Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de annulering
of onbeschikbaarheid van een van haar dienstverleners,
voor de onvoorziene afwezigheid van een gids, noch voor enig
incident dat zich tijdens een bezoek zou kunnen voordoen.
Prijzen en programmabeschrijvingen onder voorbehoud van
wijzigingen.
2) Uw reservering
Reserveringen zijn pas definitief na schriftelijke bevestiging
van de Dienst voor Toerisme. Hetzelfde geldt voor eventuele latere
wijzigingen van uw reservering. Het verzoek moet schriftelijk
worden ingediend en moet ten minste twee dagen voor
de gewenste datum worden ingediend. Verzoeken worden behandeld
in de volgorde waarin zij zijn ontvangen. Groepstarieven
en voorwaarden zijn van toepassing vanaf 20 deelnemers.
Gelieve ons bij reservatie het aantal deelnemers zo nauwkeurig
mogelijk mee te delen. In geval van wijziging van het aantal
deelnemers, moet de leider van de groep het toeristenbureau
van Spa zo snel mogelijk vóór de datum van het bezoek op de
hoogte brengen.
3) Rondleidingen en toeristische pakketten
Bezoeken zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van gidsen.
Ze worden het hele jaar door georganiseerd op aanvraag voor
groepen van minimaal 20 personen per gids. Als de groep meer
dan 30 minuten te laat is, kan de tour worden ingekort of geannuleerd,
maar de tour is nog steeds verschuldigd. De Dienst
voor Toerisme behoudt zich het recht voor om het programma
en de volgorde van de geplande rondleidingen zo nodig te wijzigen.
De rondleidingen vinden plaats ongeacht het weer!
4) Catering
De Dienst voor Toerisme van Spa biedt u zijn diensten aan om
uw maaltijd te reserveren. Afhankelijk van de grootte van de
groep, zal het toeristische dienst u een voorstel doen dat het
best aan uw behoeften beantwoordt. De partnerrestaurants
worden beurtelings door ons geselecteerd.

5) Betaling
De Dienst voor Toerisme van Spa bevestigt schriftelijk de reservering
en vermeldt het bedrag van de te betalen waarborgsom
dat overeenkomt met 30% van het totale bedrag. Voor een
bezoek aan het historische stadscentrum of een natuurwandeling
moet het volledige bedrag worden betaald. Dit bedrag
moet op de bankrekening worden gestort BE23 0689 3799
6491 ten name van Office du Tourisme de Spa – Rue du Marché
1A – 4900 Spa, Mededeling: naam van de groep + datum van de
rondleiding. Het ontbreken van betaling op onze rekening of
van een bewijs van betaling op de 10e werkdag voor de datum
van de rondleiding kan leiden tot annulering van de dienst.
Het resterende saldo wordt 8 dagen van tevoren per bankoverschrijving
betaald op basis van het definitieve aantal deelnemers
dat wordt meegedeeld aan het toeristenbureau. Bij boekingen
op het laatste moment kan de betaling, na bevestiging,
op de dag van de rondleiding bij de receptie worden voldaan.
Elke extra persoon moet ter plaatse en in overleg met het toeristische
dienst van Spa worden betaald.
6) Annulering
In geval van annulering door u nadat wij u deze reserveringsbevestiging
per e-mail of per post hebben toegezonden, wordt
een vast bedrag van 50€ in rekening gebracht ter dekking van
de reserverings- en annuleringskosten. In geval van annulering
minder dan 48 uur voor de datum van het bezoek, zal het bezoek
verschuldigd zijn.
7) Aanvaarding van de algemene reserveringsvoorwaarden
Elke reservering impliceert de aanvaarding van de algemene
reserveringsvoorwaarden. De groepsleider erkent kennis te
hebben genomen van de informatie betreffende de prijs en andere
elementen van de geleverde diensten.